Dvojfaktorová verifikácia

Dvojfaktorová verifikácia slúži pre overenie podpisovateľa a skladá sa z dvoch faktorov. Prvým faktorom overenia sú prihlasovacie údaje do vášho účtu a druhým faktorom overenia je hardvérový token NFQES alebo mobilná aplikácia NFQES Qualified Authetificator. Vďaka dvojfaktorovej verifikácii sa výrazne zvyšuje bezpečnosť podpisovania a minimalizuje riziko zneužitia vášho elektronického podpisu.

Kľúčové vlastnosti dvojfaktorového overenia

Key features of two-factor authentication

Ako sa používa dvojfaktorové overenie?

V NFQES je prostredníctvom dvojfaktorového overenia možné overenie prostredníctvom 
hardvérového tokenu, alebo mobilnej aplikácie.

Hardvérový token

Je zariadenie, ktoré dokáže vygenerovať unikátny kód, ktorý je potrebný pri elektrickom podpisovaní. Prostredníctvom overenia cez hardvérový token je možné podpisovať akoukoľvek úrovňou elektronického podpisu. Hardvérový token je navyše ešte zabezpečený PIN kódom, ktorý zabraňuje zneužitiu tokenu neoprávnenou osobou.
Brain:it HW token
NFQES Authentificator app

NFQES Authentificator

Je mobilná aplikácia ktorá je určená na overenie pri podpisovaní jednoduchým elektronickým podpisom a zdokonaleným elektronickým podpisom. Táto aplikácia nevyžaduje pre overenie bezpečnostné čipy v mobilnom zariadení a je teda určená pre všetky mobilné zariadenia so systémom Android alebo iOS. Avšak kvôli absencií bezpečnostného čipu, nie je možné prostredníctvom tejto aplikácie podpísať dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom.

NFQES Qualified Authetificator

Je mobilná aplikácia, prostredníctvom ktorej je možné overiť podpisovateľa, ktorý podpisuje akýmkoľvek podpisom. Do tejto skupiny patrí kvalifikovaný elektronický podpis, zdokonalený elektronický podpis a jednoduchý elektronický podpis. Avšak na použitie tejto aplikácie, musí mobilné zariadenie disponovať bezpečnostným čipom. Mobilné zariadenia s operačným systémom Android by mali obsahovať čip – Strongbox a mobilné zariadenia s iOS by mali obsahovať čip – Knox.
NFQES kvalifikovaný autentifikátor

Dôverujú nám:

logo Sociálna poisťovňa
Logo Bratislavská vodárenská spoločnosť
Logo národná banka slovenska
Všeobecná zdravotná poisťovňa logo

Ako podpíšem dokument s dvojfaktorovou verifikáciou v NFQES?

Prostredníctvom hardvérového tokenu

HW token Brain:IT

Prostredníctvom mobilnej aplikácie

NFQES mobile authetificator

Cenník

Mesačne

Ročne

Ceny balíkov sú uvedené s DPH.

Free Basic
0,00 €

Free Basic
0,00 €

Premium
10 €  1,99 €

Sem vložte text nadpisu

Premium PLUS
11,99 €

Sem vložte text nadpisu

Bussiness
20 €

Enterprise

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Free Basic
0,00 €

Free Basic
0,00 €

Premium
105 €

Premium PLUS
119,88 €

Sem vložte text nadpisu

Bussiness
220 €

Enterprise

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

Pripravíme vám balík podľa vaších požiadaviek a navyše získate podporu pre:

*Certifikáty je možné zakúpiť aj oddelene za výbornú cenu.

Najnovšie články

Prečítajte si zaujímavosti zo sveta online bezpečnosti.

Revízia nariadenia eIDAS č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, ktorá sa zjednodušene nazýva eIDAS 2.0, prináša so sebou niekoľko úprav v oblasti elektronickej komunikácie. Čo sa nezmení, čo pribudne a kedy sa to stane?
V rámci podpory elektronizácie služieb verejnej správy zaviedol štát v niektorých prípadoch povinnú elektronickú komunikáciu pre živnostníkov. Viete, akú agendu je dnes podnikateľ povinný vybavovať elektronicky? V nasledujúcich riadkoch sme pre vás spísali informácie o najčastejšie využívaných elektronických službách pre fyzické osoby – podnikateľov
Okrem povinnej elektronickej komunikácie so štátom môžete ako SZČO využiť rôzne ďalšie elektronické služby. Takáto komunikácia nad rámec povinných elektronických služieb vám nielen uľahčí výmenu informácií s orgánmi verejnej správy, ale často vám dokáže ušetriť až polovicu bežných poplatkov. Viete, o ktoré e-služby ide?

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.